Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo for dagplejere og børnehaver i Rebild Syd
Mobil menu

Praktiske oplysninger

Ikon til informationer.  Alt det praktiske

Her i oversigten har vi samlet lidt af det som kan være rart at vide, når man har et barn der skal starte i dagpleje. Vi ved godt der er rigtig mange informationer samlet på én side, men vi har forsøgt at gøre beskrivelserne så korte og præcise som muligt.

Informationen her på siden skal være relevant og til at forstå. Hvis noget af det du ser her på siden giver anledning til spørgsmål, så hjælp os med at gøre indholdet bedre og skriv til Dagtilbudsleder Jesper Johansen på ijejo@rebild.dk

 

 

Start i dagplejen

 

Ikon med to talebobler der mødes.  Forbesøg

Når I har fået plads til jeres barn hos en dagplejer er I velkomne til kontakte dagplejeren for at aftale et forbesøg. Her vil I se lidt af hverdagen og de andre børn. I får kendskab til dagplejeren og sammen får I en snak om jeres barn, fortæl gerne meget om barnets vaner og rutiner, da det er med til at starten bliver så tryg som mulig både  for jer, jeres barn og dagplejeren. Det er også vigtigt at aftale, hvordan selve indkøringen skal være.

Besøget varer ca 1 time, og dagplejeren vil give jer nogle praktiske informationer samt fortælle om hverdagens rutiner. Hvis I under eller efter formødet finder ud af, at dette ikke er det rette tilbud til jeres barn, så henvender I jer til Pladsanvisingen for at takke nej til tilbuddet.

 

Ikon med en bil.  Aflevering og afhentning af barnet

Langt de fleste børn falder hurtigt til i det lille trygge miljø med samme voksen og samme børn, men det kan være svært at sige farvel både for jer og jeres barn. Drøft dette med dagplejeren, så hun kan hjælpe jer, fortæl dit barn at du går, også selv om det græder, og gå så selv om det er svært. Du er altid mere end velkommen til at ringe til dagplejeren senere, for at høre hvordan det går. For nogle børn og forældre kan det godt vare flere uger før alle er faldet til, så derfor er det vigtigt at være tålmodige. Husk at fortælle, hvis der er sket noget, der har betydning for barnets dag i dagplejen. Det kan fx være hvis dit barn har sovet dårligt.

Jeres barn må komme efter behov og aftale i dagplejerens åbningstid. Det er rart for dagplejeren at vide nogenlunde, hvornår barnet kommer og bliver hentet. Hvis jeres barn møder senere end ellers, skal du give din dagplejer besked, da I ellers risikerer at komme til en lukket dør. Dagplejeren må gerne forlade sit hjem for at tilgodese de andre børns behov for udendørs aktiviteter.

Ved afhentning er det vigtigt, at I kommer i så god tid, at der er mulighed for at få informationer om, hvordan jeres barns dag er forløbet. Men vær samtidig opmærksom på, at I skal sige farvel inden dagplejerens lukketidspunkt.

Hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene, skal dagplejeren altid have besked. Ellers må barnet ikke udleveres.

 

 

Vigtigt at være opmærksom på

 

Ikon med et spørgsmålstegn.  Hvad skal jeg medbringe til mit barn?

Det er vigtigt for jeres barns hverdag, at det er hensigtsmæssigt klædt på alt efter årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj, der kan ske uheld. Det er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko til indendørs brug. Vi anbefaler velcrolukning, da det giver barnet muighed for tidligere at blive selvhjulpen og samtidig få oplevelsen af “jeg kan selv”. Allerede fra barnet er 10 måneder har det stor glæde af at komme ned og bevæge sig rundt og undersøge verden fremfor at sidde passivt i barnevognen.

I skal også medbringe bleer, engangsvaskeklude, håndklæde og en pose til vasketøj. Der skal være en godkendt sele i barnevognen.
Regnslag bruger vi ikke i dagplejen, når barnet er i vognen. Ifølge sundhedsstyrelsen er regnslag årsag til, at der opstår kondens og derved dannes skimmelsvampe i barnevognen. Dette kan være med til at give barnet luftvejsinfektioner. Husk også sutter uden suttekæde, og bamse eller andet som barnet er vant til at sove med.

 

Ikon med en pote.  Dyr i dagplejehjemmet

I nogle dagplejehjem findes der forskellige dyr. Kontakt med dyrene er altid af kortere varighed og sker altid under dagplejerens direkte opsyn. I vil kunne læse i dagplejerens præsentation her på siden, om der findes dyr i hjemmet

 

Ikon med en bil.  Udflugter og/eller bilkørsel med børnene

Dagplejeren må kun køre med børnene, når forældrene har givet skriftig tilladelse til dette. Alle køreture skal have et pædagogisk formål, og du vil som forældre altid vide det i forvejen. Dagplejeren kører efter gældende lovgivning om sikkerhed ved transport. Dagplejeren skal altid inddrage en dagplejepædagog i planerne.


Ved udflugter hvor flere dagplejere deltager foregår det enten med offentlig transport eller med en lejet bus. Der må kun lejes bus, hvori børnene kan spændes fast. Her skal turen ligeledes have et pædagogisk formål.

 

Ikon med et udråbstegn.  Forsikring

I bør som forældre undersøge om jeres private forsikringer dækker jeres barn, hvis det skulle komme til skade, blive invalideret eller få tandskader, da Rebild Kommune ikke har nogen forsikring som dækker sådanne skader. Tandskader bliver i alle tilfælde behandlet af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.

 

 

Måltiderne

 

Ikon med en burger.  Kost i dagplejen

Dagplejerne tilbyder jeres barn sund og varieret mad, der er ernæringsmæssig rigtig, så barnet får energi til leg og læring, og dermed udvikler sig til et sundt barn, der trives.

Dagplejeren giver barnet mad i den tid det er i dagpleje. Det vil sige morgenmad, et mellemmåltid om formiddagen bestående af brød og eventuelt lidt frugt samt vand, et frokostmåltid og igen et mellemmåltid om eftermiddagen igen med brød og noget frugt eller grøntsager. Der serveres vand eller mælk til måltiderne.

Børnene må gerne være med til tilberedning af måltiderne, borddækning og afrydning. Børnene får gode kostvaner ligesom der arbejdes med de sociale spilleregler, når der spises. Der er også god tid til en snak om maden og dagens oplevelser.

Skal dit barn have specialkost, dvs. mad der ikke indgår i en almindelig husholdning som f.eks. spædbarnsgrød eller allergikost, så skal I selv medbringe det.

Det er meget vigtigt, at I får en god snak med dagplejeren, hvis du har specielle ønsker eller du oplever problemer med dit barns spisemønster. Har du brug for hjælp og vejledning står dagplejepædagogen naturligvis også til rådighed.

 

 

Ramme om samarbejdet

 

Ikon med to talebobler der går ind i hinanden.  Forældresamtaler

Som forælder i dagplejen har du altid mulighed for at bede om en samtale med din dagplejer og evt. med deltagelse af en dagplejepædagog.

Når dit barn er omkring to år vil I, som forældre, blive tilbudt en samtale mellem jer og dagplejeren.  Samtalen har til formål at give informationer omkring barnet og have en dialog hvor indholdet mere uddybende end hverdagsinformationerne. Der er tid til at fordybe jer sammen i barnets kompetencer og færdigheder, og sikre barnet gode betingelser i overgangen til børnehaven.

Mødet vil foregå i middagsstunden, og have en varighed på ca. 1 time.

 

Ikon med et udråbstegn.  Tavshedspligt

Dagplejeren har pligt til at tale med dagplejepædagogen om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende barnets trivsel. Dagplejeren og alle andre medarbejdere i Børnehaverne Rebild Syd har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnets og forældrenes private forhold. Dette gælder også efter at barnet er udmeldt og ligeledes efter at personalets arbejdsforhold er ophørt.

 

Ikon med et udråbstegn.  Meddelelsespligt

Dagplejere og dagplejepædagoger er omfattet af Sevicelovens bestemmelser om meddelsespligt. Her fremgår det at den som får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunens sociale udvalg.

 

 

Gæstepleje og lukkedage

 

Ikon med en sengeliggende person.  Dagplejers sygdom og raskmelding

Hvis jeres dagplejer er syg, vil I mellem kl. 06.00 og 07.00 om morgenen blive ringet op af vores gæsteplejekoordinator, og få tilbudt en gæsteplads. I har pladsen ved gæsteplejeren eller i gæstehuset, indtil I hører andet fra koordinatoren eller fra gæsteplejeren. Har I sagt nej tak til gæstepleje, men alligevel får brug for det, er I altid velkomme at kontakte koordinatoren. Så finder vi en løsning. Det er meget vigtigt, at vi har alle jeres opdaterede mobil numre og/eller fastnet numre, så vi kan kontakte jer så tidligt som muligt om morgenen. Husk at aflytte jeres telefonsvarer for evt. indtalt besked fra gæsteplejekoordinatoren, inden I tager hjemmefra om morgenen.

Når dagplejeren igen er klar til at arbejde, får I besked fra gæsteplejeren.

 

Ikon med en kuffert.  Dagplejers ferie og fridage

En dagplejer arbejder 48 timer om ugen, og har derfor krav på 6 fridage udover de seks normale ferieuger. Samtidig deltager vores dagplejere også i kortere eller længerevarende kurser, så vi kan sikre kvalificeret pasning af børnene. Derfor får dagplejeren også tilbud om relevante kurser, så de kan følge med  udviklingen og dygtiggøre sig løbende på det pædagogiske område. Der afholdes også aftenmøder som dagplejeren er forpligtiget til at deltage i. Dette giver også anledning til, at dagplejeren skal afspadsere og dermed tilbydes børnene gæstepleje.

 

Ikon med en kalender.  Ferie og lukkedage

Dagplejen har lukket Grundlovsdag og den 24. december. Den 31. december har dagplejen nødåbent.

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår har dagplejen åbent efter behov. Her kan I ikke forvente at få passet jeres barn i lokalområdet, men skal forvente at få tilbud om koordineret pasning ved dagplejer i kommunen og/eller i Gæstehuset i Støvring.

I uge 8, uge 42, de tre dage før påske og i sommerferien er der pasning efter principper som ved almindelig gæstepleje. Vores dagplejere holder sommerferie i uge 29 og 30, hvor børnehaverne også holder lukket for sommerferien.

Ferie og fridage planlægges i et samarbejde mellem forældre og dagplejer.

 

Ikon med en kufert.  Gæstepleje

Hvis jeres barns dagplejer har fri, er på kursus eller er syg, bliver I tilbudt gæstepleje til barnet enten hos en anden dagplejer eller i vores gæstehus. Vi kan ikke tilbyde fast gæstepleje, men vi tilstræber, at barnet kommer til at møde så få dagplejere som muligt. Da vi først og fremmest er nødt til at bruge de åbne pladser (pladser ved dagplejere som ikke har indskrevet fire faste børn), kan I ikke forvente, at jeres barn kommer hos den samme dagplejer hver gang.

I Rebild Kommune gælder følgende principper for gæstepleje: Først benyttes de gratis pladser (ledig 4. barns plads) i en afstand af 10 km fra hjemmet. Derefter vil I få tilbudt en 5.barns plads ved en af dagplejerne i legestuegruppen eller i nærområdet.

Det er jeres egen dagplejer, der giver besked om, hvor barnet skal i gæstepleje og da vore erfaring viser os at der løbende sker ændringer, får I først besked 2 dage før selve dagen. Ved længere varende ferier dog gerne mindst 1 uge inden. Hvis I ikke ønsker at benytte gæsteplejetilbuddet, er det vigtigt, at I giver besked om det til dagplejeren, gæstehuset eller dagplejepædagogen hurtigst muligt. I må benytte jeres faste dagplejers åbningstid i gæstedagpleje.

 

Ikon med en kuffert.  Gæstehuset

Rebild Kommune har Gæstehus i Støvring, som modtager børn i gæstepleje fra dagplejere i forbindelse med sygdom, kurser, fridage og ferie.

Børnehuset Kronhjorten
Kronhjorten 2, 9530 Støvring
Telefon nr. 99 88 87 05

Gæstehusets åbningstider er
Mandag til torsdag kl. 06.30 – 16.45
Fredag kl. 06.30 – 16.00

Du kan benytte samme tider som ved den faste dagplejer indenfor Gæstehuset åbningstider. Antallet af børn som tilbydes gæstepleje i Gæstehuset kan variere. Der er en normering på 10 børn, men der kan åbnes pladser for op til 15 børn.

 

 

Sygdom hos børn

 

Ikon med to bakterier.  Forebyggelse af børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn følger det almindelige vaccinationsprogram. Vaccinationer beskytter barnet mod sygdomme, der kan være alvorlige, og som kan medføre varige skader eller død. Er jeres barn ikke vaccineret er vigtigt, at I fortæller det til dagplejeren.

Hvor flere børn er samlet, er det vigtigt at have en god hygiejne for at nedsætte risikoen for smittespredning. Dagplejerne er informeret om, at god hygiejne først og fremmest omfatter god håndhygiejne i form af håndvask inden tilberedning af madvarer, inden og efter spisning efter hjælp til toiletbesøg og efter sortering af vasketøj.  Man bør endvidere vaske eller spritte hænder, når man har hjulpet et barn med at pudse næse. Ved bleskift med afføring bruger dagplejerne engangshandsker.

 

Ikon med en sengeliggende person.  Sygdom hos børn

Dagplejerne må kun modtage raske børn. Barnet skal være så frisk, at det kan deltage i den almindelige hverdag. Er barnets almentilstand sådan, at det ikke kan følge de aktiviteter, der er planlagt til at forgå både inde og ude, må det blive hjemme. Dette både af hensyn til det syge barn, som har brug for ekstra omsorg og kærlighed og af hensyn til smittefaren for de raske børn. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter.

Får et barn i dagplejen tegn på sygdom, bør det så vidt muligt adskilles fra de øvrige børn og snarest hentes af forældrene. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i dagplejen uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i dagplejen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Vær opmærksom på at dit barn godt kan være syg uden at have feber.

Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange børnesygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i dagplejen. Et enkelt sygdomstilfælde i dagplejen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning. Husk at informere jeres dagplejer, hvis jeres barn ikke kommer på grund af sygdom, og hvis der er smitsom sygdom i jeres hjem, selv om dagplejebarnet er rask.

 

Ikon med en medicintaske.  Medicingivning

Ved kroniske sygdomme kan der være behov for at give medicin i løbet af dagen. Dagplejeren skal i dette tilfælde instrueres grundigt af forældrene i at give medicinen samt kunne læse lægens dosering på medicinen.

Dagplejeren må ikke give medicin, herunder hører også smertestillende febernedsættende præparater fx Panodil. Dagplejeren er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Derfor skal medicingivning foregå i hjemmet.

Vær opmærksom på at febernedsættende medicin kan sløre symptomer på alvorlige sygdomme. Når barnet efter smitsom sygdom igen kommer i dagpleje og fortsat skal have medicin skal det gives udenfor dagplejetiden. Dagplejerne arbejder efter de retningslinjer, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Læs om og få vejledning om smitsomme sygdomme hos børn på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.