MENU
Aula_close Layer 1
Logo for dagplejere og børnehaver i Rebild Syd
Mobil menu

Børnehaven Regnbuen

Et billede af Børnehaven Regnbuen taget fra legepladsen.

OBS: Vi er i fuld gang med at opdatere vores nye hjemmeside, og flytte billeder mm. over. Der er derfor flere informationer og billeder på vej omkring Regnbuen. 

REGNBUEN


Børnehaven Regnbuen, i Nørager fremtræder som to bygninger med en lang gang mellem sig, men er i virkeligheden en sammenbygning af fire lærerboliger. Bygningerne har tidligere rummet både en børnehave og en aldersintegreret institution, men i 2000 blev bygningerne renoveret og bygget sammen.

Børnehaven har en kæmpe og alsidig indrettet legeplads med store grønne arealer tilknyttet.

Regnbuen er organiseret med tre aldersblandede stuer. Det er udelukkende uddannet personale, der er ansat som fast personale på stuerne.

I 2021 har Rebild Kommune afsat 15 millioner til at bygge ny børnehave i Nørager, så børn og voksne får helt nye og spændende rammer for hverdagen i børnehaven.

 

REBILD SYD


Børnehaverne i Rebild Syd opstod ved en strukturændring i Rebild Kommunes Dagtilbud. Det skete i 2010, hvor børnehaverne Græshoppen i Rørbæk og Regnbuen i Nørager blev lagt sammen under samme ledelse, således at det i dag er én institution med to huse.

I 2015 fik husene ny ledelse, der sammen med medarbejderne har skabt en arbejdsglæde og en professionel tilgang til det pædagogiske arbejde, som vi glæder os over er med til at inspirere andre institutioner.

Ledelsen er synlig i begge huse hver dag. Tæt på børnene, tæt på personalet og tæt på kerneopgaven.

 

SAMARBEJDE


Kærlighed, omsorg og anerkendelse er fundamentet i al opdragelse, men det forudsætter også krav, ansvar og tydelige voksne, der viser, hvor deres egen grænse går. Det er din opgave at opdrage dit barn, lære dit barn at respektere andre, lære dit barn at sætte grænser og at kunne indgå som en del af et fællesskab. Med det ansvar følger også barnets følelsesmæssige, sproglige og motoriske færdigheder.

Det er alt sammen noget vi hver dag understøtter i børnehaven gennem struktur, dialog og aktiviteter, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig med råd og vejledning, når du selv bliver udfordret. Et godt og positivt samarbejde er forudsætningen for, at dit barn får den hjælp og de udfordringer, der skal være med til at skubbe positivt til dit barns udvikling.


TID TIL EN SAMTALE


Når du henter og bringer dit barn, har medarbejderne ikke altid god tid til at snakke om særlige udfordringer og problemer omkring dit barn. Hvis du har behov for det, så lav en aftale med en stuepædagog om hvornår I kan mødes til en snak. Vores medarbejdere er utrolig fleksible, og har mulighed for at mødes med dig med meget kort varsel, hvis der er behov for det.


HVAD KAN DU FORVENTE?


Hos os kan du forvente at blive mødt af en gruppe medarbejdere som arbejder professionelt, i en organisation med et stærkt fokus på det enkelte barns udvikling, og på udvikling af den pædagogiske praksis i vores huse. Du kan forvente, at vi arbejder målrettet og systematisk omkring dit barn, og at vi løbende udvikler praksis ved intern opkvalificering og efteruddannelse.

 

Ikon adressebog  Børnehaven Regnbuen

Sortebakken 7, 9610 Nørager

Ikon ur  Åbningstider

Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag til 16.00

Ikon telefon   Telefon

99 88 80 75

Ikon dokument  EAN-nummer

5798004172612